Contabilitate

Servicii de Contabilitate de încredere pentru afacerea ta!

Descoperă serviciile noastre de contabilitate profesionale și adaptate nevoilor tale. Echipa noastră de experți în domeniu oferă soluții contabile complete, gestionând eficient documentele financiare, evidența clienților și furnizorilor, amortizarea mijloacelor fixe, calculația și comunicarea obligațiilor de plată, precum și întocmirea bilanțului contabil. 

Faceți o programare

Analizăm situația

Venim cu soluția

Implementăm și Executăm

Contabilitate economico-financiara

 1. Colectarea documentelor primare în conformitate cu legislația în vigoare, respectând principiile contabilității;
 2. Înregistrarea clienților și furnizorilor în mod sintetic și analitic;
 3. Gestionarea bunurilor inventariate și a mijloacelor fixe, inclusiv calculul amortizării;
 4. Minimizarea taxelor și impozitelor prin implementarea de soluții conforme cu legislația în vigoare;
 5. Calcularea și comunicarea obligațiilor de plată lunare, trimestriale, semestriale și anuale, precum și pregătirea documentelor pentru aceste plăți;
 6. Înregistrarea cronologică și sistematică a documentelor primare în conturile contabile, folosind tehnici de calcul și programe specifice informațiilor financiar-contabile;
 7. Colectarea și prelucrarea datelor financiare și generarea următoarelor jurnale: jurnal de vânzări, jurnal de achiziții, registrul de casă, registrul bancar, fișele de cont, situațiile clienți/furnizori;
 8. Elaborarea balanței de verificare lunară;
 9. Întocmirea registrului jurnal, registrului de inventar, jurnalelor de TVA și a cărții mari;
 10. Întocmirea, verificarea, certificarea și depunerea situațiilor semestriale și anuale (bilanțul contabil);
 11. Întocmirea și depunerea declarațiilor privind taxele și impozitele conform normelor legale și a legislației în vigoare;
 12. Elaborarea de proceduri și politici contabile specifice domeniului de activitate, în conformitate cu codul CAEN;

Expertiză contabilă și de audit;

 1. Expertiză contabilă și fiscală extrajudiciară și judiciară;

 2. Întocmirea, verificarea și certificarea bilanțurilor contabile;

Expertiză contabilă și de audit;

 1. Înregistrarea intrărilor de mărfuri sau materii prime;

 2. Gestionarea fișelor de magazie;

 3. Gestionarea stocurilor de mărfuri;

 4. Întocmirea și înregistrarea notelor de intrare-recepție și a bonurilor de consum/predare;

 5. Evidența documentelor primare justificative referitoare la vânzări;

 6. Contabilitatea rapoartelor de gestiune;

 7. Contabilitatea importurilor și exporturilor;

 8. Înregistrarea ieșirilor de produse finite, mărfuri sau servicii;

 9. Preprocesarea facturilor către clienți;

Servicii de reconstituire a evidenței financiar-contabile;

 1. Verificarea și corectarea înregistrărilor contabile eronate;

 2. Verificarea și corectarea erorilor de calcul legate de impozitele și taxele calculate, declarate și plătite (după caz);

 3. Întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale rectificative la Administrația Financiară, în concordanță cu evidențele contabile actualizate;

 4. Verificarea și refacerea documentelor financiar-contabile și a documentelor primare emise pentru perioada verificată și reconstituită;

Consultanță financiar-contabilă;

 1. Serviciile de analiză a performanțelor financiare ale societății și serviciile de consultanță financiară și fiscală se adresează tuturor societăților care doresc o colaborare profesională în domeniu;

 2. Proiectarea unor raportări manageriale, situații financiare și flux de numerar specifice activității clientului;

 3. Analiza structurii și rezultatelor financiare;

 4. Analiza datoriilor și creanțelor;

 5. Analiza capitalurilor și imobilizărilor;

 6. Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli;

 7. Asistență și consultanță financiară în prevenirea și depășirea dificultăților companiei (analiza riscurilor, identificarea soluțiilor);

 8. Consultanță financiară în alegerea sistemelor de creditare, leasing, etc;

 9. Consultanță financiară și analiză a fluxurilor de numerar;

Reprezentare în fața autorităților fiscale;

 1. Reprezentare în fața organelor fiscale în timpul controalelor operative sau de fond;

 2. Pregătirea situațiilor contabile suplimentare solicitate de autoritățile fiscale;

Asistență și mentenanță software și hardware;

 1. Servicii de asistență și instalare a software-ului financiar-contabil;

 2. Asistență pentru instalarea certificatului digital și transmiterea online a declarațiilor;

 3. Instalarea programelor ANAF;

 4. Backup, arhivare și păstrarea datelor importante.

Întrebări frecvente.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Adresa
Click or drag a file to this area to upload.
Checkboxes